Category: Blogging

Hoe om te gaan met wrok

Hoe om te gaan met wrok, Winnaar’s Williamson Therapie geluiden en intensieve ambulante programma’s voor het ontmoedigen van woede en geweld Ik ben gezinstherapeut; ik ben opgeleid om te werken met gezinnen zoals het uwe, die met middelencriminaliteit (opvliegend, overleeft…

Back to top